نظرات داوطلبین

خدمات کنکوری مدیریت 87

مشاوره تلفنی ویژه با دکتر احسانی

مشاوره تلفنی اختصاصی
تدوین استراتژی شخصی کنکوری
تدوین چارچوب برنامه مطالعاتی
پاسخ به سوالات و ابهامات
برای 12اُمین سال با شما

دوره ویژه زبان

مطالب ویژه زبان عمومی دکتری
مطالب ویژه زبان تخصصی ارشد
برنامه مطالعاتی ویژه ارشد
کلاسهای آنلاین مکمل
دوره ویژه مهارت درک مطلب

کلاس آنلاین تئوری های مدیریت

60 ساعت کلاس ویژه
برگزاری در دو دوره مجزا
پوشش همه مطالب کتابها
دوره مکمل نکته و تست
تدریس ساده و روان

;کلاس آنلاین مدیریت اسلامی

پر طرفدارترین کلاس آنلاین
همراه با جزوه مکمل
پوشش همه مطالب کتابها
دوره مکمل نکته و تست
تدریس بینهایت ساده و روان