رتبه های بی نظیر و محبت هایی تمام نشدنی .... ممنون همه شما هستیم
خداوند را شاکریم که همواره مورد لطف تعداد بسیاری از داوطلبین عزیز کنکور ارشد مدیریت و نیز دکتری مدیریت در گرایشهای مختلف قرار داریم. بر خود میبالیم که در این مسیر، همراه کوچکی بودیم کنارتان و از اینکه در موفقیت تان ما را هم شریک می دانید، سپاسگزاریم....

نمونه هایی که می بینید بخشی از ابراز لطف داوطلبین شرکت کننده در کلاسهای آنلاین دکتر احسانی هستند. بیش از 50 رتبه دو رقمی کنکور ارشد و دکتری مدیریت این کلاس را پیشنهاد داده و داوطلبان بسیاری بهترین درصد و نتیجه خود را در دروس کلاسی ثبت کرده اند.
لطف داوطلبین تمامی ندارد... داوطلبینی که با تلاش بسیار و همت بالای خود موجب افتخار خود و ما شدند . این شما و این سری چهارم نظرات این عزیزان