منابع ارشد، ارشد مدیریت، کارشناسی ارشد مدیریت، ارشد 1400، دکتر احسانی، منابع کنکور، اقتصاد خرد و کلانف ریاضی، آمار

آگوست 14, 2021

منابع کنکور ارشد مدیریت 1400؛ بخش سوم؛ تئوری های مدیریت

تئوری مدیریت؛ 30 سؤال در کنکور ارشد مدیریت با ضریب 2 در گرایش‌های مالی و کارآفرینی و با ضریب 3 در سایر گرایش‌ها اولین قدم این […]
آگوست 9, 2021

منابع کنکور ارشد مدیریت 1401؛ بخش دوم؛ ریاضی و آمار و اقتصاد

ریاضی و آمار  در ارشد مدیریت؛ 20 سؤال با ضریب 3 در گرایش‌های صنعتی، مالی و کارآفرینی و ضریب 2 در سایر گرایش­ها داستان این درس […]