منابع دروس تخصصي گرايش هاي مختلف دكتري مديريت

کنکور دکتری مدیریت – معرفی منابع؛ بخش دوم – آمار
جولای 20, 2019
نمونه کارنامه ارشد مدیریت بازرگانی 1398
اکتبر 2, 2019

دروس تخصصي در آزمون دكتري شامل دو درس در سطح كارشناسي ارشد و مجزا براي هر گرايش ثبت نامي است كه از هر درس 18 تست در كنكور دكتري مديريت مطرح شده و در كنار دروس مديريت از ديدگاه اسلام، مباني سازمان و مديريت و نيز آمار به عنوان مجموعه دروس تخصصي با ضريب 4 محسوب مي­شوند. قبل از پرداختن به منابع، چند نكته اساسي را در ارتباط با اين دروس بايد بدانيم و مرور كنيم:

اهميت دروس ضريب 4 به نحوي است كه تعيين كننده رتبه و قبولي شما در آزمون دكتري است. با اينحال در اين آزمون براي هر درس به شما كارنامه و درصد مجزايي نمي­دهند و درصد تخصصي شما از مجموع اين دروس محاسبه مي شود. لذا سوال اصلي براي بسياري از داوطلبين اينست كه براي دروس آسانتر وقت بگذارند و يا دروس تخصصي پيچيده تر؟ شايد پيدا كردن اين نقطه تعادلي مهمترين رمز موفقيت در كنكور دكتري مديريت باشد. از وي‍ژگي هاي دروس تخصصي در بسياري از گرايشها پراكندگي مباحث و تنوع سوالات مطروحه است، به طوري كه مي توان ادعا كرد پاسخگويي به سوالات تست هاي دروس در سطح كارشناسي ارشد نيازمند دانش عميق در دروس مربوطه است. اين موضوع در برخي گرايشها مانند مالي يا صنعتي و فناوري اطلاعات مشهودتر و در گرايشهاي بازرگاني و دولتي با نمود كمتري همراه است.

بارها در سالهاي اخير با سوالاتي از اين دست مواجه شدم. “من آمار بلد نيستم، ميتونم دكتري مديريت قبول بشم؟” و يا “بدون زدن تحقيق در عمليات ميشه دكتري مديريت صنعتي قبول شد؟”. با توجه به ميانگين دروس تخصصي پذيرفته شدگان جواب چنين سوالاتي بله است! ولي بايد قبول كرد مي توان دكتري مديريت داشت ولي آمار بلد نبود؟! آيا مقطع دكتري، جايي براي جبران ضعف هاي پايه اي يك داوطلب است؟ با چنين بحث هايي مي توان نتيجه گرفت شايد بتوان در مرحله آزمون، بدون مطالعه برخي دروس به رتبه ايده آل دست يافت ولي قطعا چنين داوطلبي در مصاحبه با مشكل موجه است و حتي با گذشتن از سد مصاحبه هم مسلما دانشجوي با كيفيت و موفقي نخواهد بود.

از سويي ديگر، داوطلبين فراواني را در اين سالها ديديم كه تمركز زيادي را روس دروس سخت آزمون گذاشتند و نه تنها در آن دروس به نتيجه مطلوب نرسيدند بلكه نتوانستند از فرصت پاسخگويي به سوالات آسان ساير دروس نيز استفاده كنند. جواب دادن به تست هاي دروسي مانند مديريت اسلامي و يا آمار در ازمون در اغلب گرايشها ساده تر از پاسخ به تست هاي دروس تخصصي در سطح ارشد هستند. پس چرا بايد در آزموني مانند دكتري مديريت كه با رقابت بالا و ميليمتري همراه است، از خير تست هاي ساده برخي دروس گذشت؟ آيا بهتر نيست داوطلب به درسي بپردازد كه نتيجه بهتري برايش بدنبال دارد؟

مسلما به اين نتيجه رسيده ايد كه پيدا كردن تركيب بهينه پاسخگويي به دروس تخصصي بسيار حياتي است. تركيبي از هوشمندي براي انتخاب تست در كنكور و آمادگي براي دروس تخصصي لازمست. اگر واقعا ضعف عمده در دروس تخصصي داريد، با خودتان صادق باشيد و هدف تان را شركت در آزمون دكتري مديريت مجددا بررسي كنيد. يا با صرف وقت براي اين دروس، ابتدا ضعف هاي خود را برطرف كنيد و سپس براي دكتري تلاش كنيد. در عين حال بدانيد حتي اگر شما براي مثال در دروس تخصصي در سطح ارشد گرايش نوآوري و انتقال تكنولو‍ژزي بهترين باشيد، احتمالا با توجه به پراكندگي و عمق برخي سوالات نمي توانيد به مثلا 15 سوال از 18 سوال پاسخ دهيد. در حالي كه با يك مطالعه منطقي رسيدن به همچين سطحي (درصدی) در درس مباني سازمان يا مديريت اسلامي كاملا ممكن است.

بنابراين با ضعف مفرط در يك درس تخصصي، شما آماده شركت در دكتري نيستيد و اجازه بدهيد با كمال احترام بگويم صلاحيت لازم را نداريد هر چند ممكن است نهايتا پذيرفته شويد. از طرفي، حتي اگر بسيار با دانش باشيد و در تمام طول تحصيل با زحمت و تلاش به دروس مختلف به تسلط رسيده باشيد، باز هم بهتر است وقت بيشتري براي دروس تخصصي در سطح كارشناسي بگذاريد و از پاسخ به حداكثر تست ها در اين بخش مطمئن شويد. سپس به تناسب دروس تخصصي و گرايشتان براي ساير دروس تلاش كنيد. همچنين بايد بدانيد پاسخگويي به دروس تخصصي با همه تلاشها سقف دارد (از يه حدي، بالاتر زدنش واقعا سخت ميشه) و داوطلبي كه براي رتبه هاي برتر تلاش مي كند بايد با دروس عمومي در رقابت تلاش كند. گاهي نمي توان دروس تخصصي را ده درصد بيشتر زد ولي مي توان دروس عمومي را 40 درصد بيشتر زد تا همان اثر را داشته باشد.

با همه تفاسير براي دروس تخصصي گرايشهاي مختلف دكتري مديريت، كتب زير پيشنهاد مي گردد:

مجموعه مدیریت بازرگانی و راهبردی

درس بازاریابی و مدیریت بازار پیشرفته: به نظرم اگر براي اين درس زحمت زيادي در دوران تحصيل نكشيده ايد حتما ابتدا كتاب مديريت بازاريابي فیلیپ کاتلر و کوین کلر، ترجمه مهدی امیر جعفری را بخوانيد. سپس براي جمع بندي كنكوري از كتاب مديريت بازاريابي ويژه دكتري از آقاي مروج كه تا آخر تابستان ارائه خواهد شد، استفاده كنيد.

درس مديريت استراتژ‍يك: ابتدا كتاب مباني مديريت استراتژيك هانگر و ويلن را نشر دفتر پژوهش هاي فرهنگي بخوانيد و سپس به كتاب كنكوري مديريت استراتژيك انتشارات نگاه دانش بپردازيد.

مجموعه مديريت دولتي

درس نظریه ها و مبانی خط مشی گذاری دولتی: ابتدا كتاب تصميم گيري و خط مشي دكتر الواني را حتما مطالعه كنيد. سپس از كتاب مرور جامع آقاي بيگي استفاده كنيد. در صورت داشتن وقت مطالعه كتب مرجع بيشتري هم توصيه مي شود.

درس نظريه ها و مباني مدیریت دولتی: كتاب نهضت های مدیریتی در بخش دولتی – گذشته، حال و آینده (2جلد) دكتر دانايي فرد را حتما ببينيد. سپس از كتاب مرور جامع آقاي بيگي استفاده كنيد. در صورت داشتن وقت مطالعه كتب مرجع بيشتري هم توصيه مي شود.

مجموعه مديريت صنعتي

درس تحقيق در عمليات پيشرفته: منطبق ترين كتاب با سرفصل مباحث پيشرفته آزمون دكتري مديريت صنعتي، تحقيق در عمليات پيشرفته عادل آذر و عباس رضايي است. از آنجايي كه مباحث مقدماتي تر هم مورد سوال واقع شده و هم در درک مباحث پيشرفته مهم هستند. از كتاب دكتر فدوي وي‍ژه مقطع ارشد هم استفاده كنيد.

توليد و عمليات پيشرفته: كتب مديريت توليد و عمليات نوين دكتر احمد جعفرنژاد براي مباحث پيشرفته در كنار كتاب مديريت توليد مدرسان شريف مربوط به مقطع ارشد.

مجموعه مديريت فناوري اطلاعات

سوالات دروس تخصصي اين گرايش از منابع متعددي طرح مي شوند. مطالعه كتب زير به صورت حداقلي پيشنهاد مي گردد:

سيستم اطلاعاتي پيشرفته: مباني سيستم هاي اطلاعات مديريت جیمز ابراین، جرج ماراکاس، ترجمه امیر مانیان ، مهدی فتاحی، بهاره واثق لازم است و مي توانيد در كنار آن از كتاب لاودن هم استفاده كنيد.

مديريت دانش: مدیریت دانش با رویکردMBA  بابك سهرابي از انتشارات سمت و مديريت دانش؛ سيستم ها و فرآيندها از راجیو سابهروال، ایرما بکرا-فرناندز، ترجمه حسن سیفی، محمود حجامی، حسین فتح‌آبادی لازم هستند.

مجموعه كارآفريني و نوآوري و تكنولوژي

نظريه هاي كارآفريني: كتابي با همين عنوان از سیدمحمد مقیمی، یوسف وکیلی و مرتضی اکبری كه حتما دقت كنيد آخرين ويرايش باشد.

تئوري هاي نوآوري: درسي يا منابع گسترده. بخش هايي از كتاب دكتر مقيمي در كارافريني بدرد اين درس هم خواهد خورد. در كنار آن كتاب دو جلدي جو تيد و اگر فرصت نداريد از كتاب نظام نوآوري دكتر رضوي استفاده بفرماييد.

مجموعه دكتري مديريت مالي

باز هم دروسي با منابع متعدد كه حداقل پيشنهاد كتب زير است:

بازارها و نهادهاي مالي انتونی ساندرز، مارسیا کورنت، ترجمه رضا تهرانی، عسگر نوربخش از انتشارات دانشگاه تهران و كتاب هاي مباني مهندسي مالي و سرمايه گذاري پيشرفته از دكتر رضا راعي براي درس ريسك و سرمايه گذاري پيشنهاد مي گردد.

3 دیدگاه ها

 1. عرشيا گفت:

  سلام
  مرسي از مطلب خوبي كه نوشتيد. من هم دقيقا در همين دو راهي هستم. پارسال اصلا معلوم نبود سوالاي نوآوري از كجا بود. اينهمه وقتي كه براي اين درس گذاشتم دود شد. آخه اصلا چرا بايد كنكور دكتري اسلام و تئوري داشته باشه

  • aliehsanin گفت:

   سلام و احترام
   اینکه چطور این سه درس مشترک برای همه گرایشها انتخاب شده، احتمالا به این دلیل هست که همین سه درس با کمی تغییر عنوان دروس پایه و مشترک همه گرایشها در دکتری هستند. در متن نوشته عرض کردم، اگر ضعف اساسی در دروس تخصصی در سطح ارشد دارید، ابتدا این ضعف را برطرف کنید، سپس به نظرم برای قبولی شما نیاز دارید حداقل 30 تست از سه درس مشترک در سطح کارشناسی را جواب بدید تا در مرز رقابت اصلی قرار بگیرید. در کنار اینها تعداد سوالاتی از دروس تخصصی که جواب میدید، جایگاه شما را در بین رتبه های برتر مشخص میکنه اگه فقط ده تست این دروس را بزنید میرسید به 50 درصد در دروس تخصصی! باز هم میگم اگر ضعف زیاد در دروس تخصصی گرایش خودتون دارید، این روش شاید به قبولی برسه ولی عاقبت خوبی نداره!

 2. مهسا گفت:

  با سلام و احترام
  عرض تبریک سال نو

  شاخه مدیریت استراتژیک مقطع دکتری دانشگاه تربیت مدرس چه منابعی باید خوانده شود؟!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *