چرا مشاوره کنکور با دکتر احسانی؟

برای سالها، مشاوره کنکور ارشد و دکتری، تخصصی ترین و قدیمی ترین فعالیت ما بود. طرحهای متنوع مشاوره در سالهای مختلف اجرا شد و بازخوردهای مثبت بسیاری در بین داوطلبین کنکور داشت. بیش از 500 داوطلب مستقیما از خدمات برنامه ریزی هفتگی ما در این سالها استفاده کردند،بیش از یکصد هزار بار با ایمیل با داوطلبین کنکور ارتباط داشته ایم و شمار پاسخ های تلگرامی و حضوری و … تقریبا از دست مان خارج شده است

ماحصل همه این تلاشها و تجربیات مشاوره ای را امسال در طرح مشاوره تلفنی مستقیم با دکتر احسانی خواهیم داشت. با یک تماس مسیرتان را تا کنکور، نحوه مطالعه و برنامه ریزی، منابع و استراتژی کنکور ارشد یا دکتری خود را مشخص کنید و با نقشه ای روشن قدم در راه کنکور بگذارید. این مشاوره تلفنی در چهار مرحله تنظیم شده است که به صورت زیر خواهد بود

مشاوره اولیه: تهیه منابع، تعیین استراتژی کنکور و برنامه ریزی شروع مطالعه به مدت یک ساعت

مشاوره دوم: یک ماه پس از مشاوره اول جهت بررسی و تنظیم عادات صحیح مطالعاتی، به مدت نیم ساعت

مشاوره سوم: سه ماه بعد از مشاوره اول برای بررسی روند مطالعه و در صورت لزوم اصلاح و بازنگری آن، به مدت نیم ساعت

مشاوره چهارم: برای برنامه ریزی دوره جمع بندی نهایی و تسلط قبل کنکور، به مدت یک ساعت

مشاوره شما اختصاصا و مستقیما توسط دکتر احسانی انجام خواهد شد

ثبت نام مشاوره تلفنی با دکتر احسانی
نکات
تماس از طرف داوطلب در زمان تعیین شده خواهد بود
محدودیتی در گرایش انتخابی شما برای کنکور نیست و پاسخگوی همه گرایشهای مدیریت هستیم
با ثبت نام در این طرح ظرف 48 ساعت برای هماهنگی زمان مشاوره اقدام می شود
بسته بودن لینک ثبت نام به معنی پر شدن ظرفیت هفتگی مشاوره است. لطفا مجددا در روزهای آینده اقدام بفرمایید